Συλλόγων

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Στην κατωτέρω εικόνα ένα απο τα 300 περίπου “Τραπέζια”  των καλεσμένων στην διαδικτυακή e-βασιλόπιτα για τα τρεις χιλιάδες (3000!) και πλέον μέλη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

Tradition in combination with the abilities of the internet communication can bring us closer. In this special cutting there won't be any taste or personal contact, but the point of cutting vasilopita will touch us all, which is equality, hospitality, love, concord, respect, communication, justice, unit

For your interest, click on the green CHAT circle (on the bottom right ) and fill in your e-mail address

filling in, your e-mail, your phone number, the number of guests and the date and time you would like to cut your e-vasilopita
Την e-βασιλόπιτά σας την ετοιμάζουμε σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή της παραγγελίας.

 

Προσοχή!
Your members do not have to be online at the time of cutting. They can look for their piece any day, hour after the cut, either from their mobile phone or from their Laptop.

Εχετε 50 εργαζόμενους; 100 πελάτες; 500 μαθητές ; 1000; 10000 μέλη;
The cutting ends in ten minutes and there is the possibility for the e-vasilopita to be cut at the same time by all the members of the Board of Directors from their home, from their office.

This year, invite your customers, employees, members, followers, students, friends, to the online cutting of your e-vasil;opita to get their piece "fele*" and search for the Flouri, on their computer, at their tablet, or their mobile.
"Fele" in region EPIRUS* named the piece of e-vasilopita (EPIRUS NW GREECE)

There are four types of e-vasilopita (Request a DEMO presentation for free, via ZOOM meeting)

 

e-vasilopita 1
with one or more FLOURI (COIN)
Κόστος για κοπές Φεβρουαρίου-Μαρτίου  180,00€ +ΦΠΑ 24% για μέχρι 100 εγγραφές. Για περισσότερα άτομα το κόστος είναι +50€/100 άτομα
Κόστος για κοπές 1-15 Ιανουαρίου  +100€.  Για περισσότερα άτομα το κόστος είναι +80€/100 άτομα
Κόστος για κοπές 15-31 Ιανουαρίου  +60€ Για περισσότερα άτομα το κόστος είναι +60€/100 άτομα

e-vasilopita 2
With one or more FLOURI (COIN) and SYMBOLS for each participant, whose symbolism, for what the new year will be like, is seen by your guests by clicking on them.
Κόστος για κοπές Φεβρουαρίου-Μαρτίου  200,00€ +ΦΠΑ 24% για μέχρι 100 εγγραφές. Για περισσότερα άτομα το κόστος είναι +50€/100 άτομα
Κόστος για κοπές 1-15 Ιανουαρίου  +100€.  Για περισσότερα άτομα το κόστος είναι +80€/100 άτομα
Κόστος για κοπές 15-31 Ιανουαρίου  +60€. Για περισσότερα άτομα το κόστος είναι +60€/100 άτομα

 

 

e-vasilopita 3
with one or more FLOURI and with the GOBLIN event where the chance of each subscriber to win the FLOURI depends on how often he visits his table on your e-vasilopita website, where goblins appear. (RECOMMENDED for Schools, students, children)
Κόστος για κοπές Φεβρουαρίου-Μαρτίου  380,00€ +ΦΠΑ 24% για μέχρι 100 εγγραφές. Για περισσότερα άτομα το κόστος είναι +140€/100 άτομα
Κόστος για κοπές 1-15 Ιανουαρίου  +200€.  Για περισσότερα άτομα το κόστος είναι 180€/100 άτομα
Κόστος για κοπές 15-31 Ιανουαρίου  +160€ Για περισσότερα άτομα το κόστος είναι +160€/100 άτομα

 

 

 

e-vasilopita 4
With one or more FLOURI (COIN) and SYMBOLS for each participant, and with the GOBLIN event (look at e-vasilopita 2 and e-vasilopita 3. (RECOMMENDED for Schools, students, children)
Κόστος για κοπές Φεβρουαρίου-Μαρτίου  400,00€ +ΦΠΑ 24% για μέχρι 100 εγγραφές. Για περισσότερα άτομα το κόστος είναι +140€/100 άτομα
Κόστος για κοπές 1-15 Ιανουαρίου  +200€.  Για περισσότερα άτομα το κόστος είναι 180€/100 άτομα
Κόστος για κοπές 15-31 Ιανουαρίου  +160€ Για περισσότερα άτομα το κόστος είναι +160€/100 άτομα

 

The cutting is very simple and its duration depends on how long it will take the HOST to make about twenty clicks on a knife.

 

 

 

 

 

 

ee-eggbattle 2022

If you are also interested in an interactive Easter contact-communication with your customers, members, students in the months of March, April-May, then contact us to inform you about the app "Tsougreste online!"

en_USEN